Ecofleet og Fleetwise indgår samarbejde om kommunernes bilflåder

fleetwise.jpgFormålet med samarbejdet er en samlet løsning for kommunernes administration af bilflåder for at opnå højere grad af professionalisering, centralisering og formaliseret styring af kommunernes biler. Resultatet er effektiviseringer og gevinstrealisering uden at kvaliteten i de kommunale kerneopgaver forringes. 

Et strategisk partnerskab organiseret om flådestyring understøtter netop kerneforretningen og giver bedre overblik, øget omkostningseffektivitet og optimering af bilflåden. Kommunerne opnår bedre ressourceudnyttelse og en mere effektiv drift. 

 Robert Holm partner og CMO Ecofleet udtaler:


Vi har i mange år haft stor efterspørgsel fra kommunerne på, at lave mere dybdegående undersøgelser af deres flåder. Der ligger et stort behov i kommunerne for at kunne optimere deres flådes komposition og størrelse. Dette er ikke vores spidskompetencer, og vi har derfor valgt at indgå strategisk samarbejde med Fleetwise.dk for at kunne løfte denne opgave. Fleetwise matcher Ecofleets strategiske profil og vil kunne bidrage med at udvide Ecofleets know-how på området. Vi ser frem til et gensidigt udbytterigt samarbejde“.

Ejer af Fleetwise, Claus Seitzberg, glæder sig over samarbejdet og muligheden for at tilbyde kommunerne en samlet løsning med både telematik og rådgivning.


At overlade opgaverne med administration og styring af kommunernes biler til professionelle er en naturlig udvikling og i fin tråd med principperne i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgået mellem Regeringen og KL. Der er et stort effektiviseringspotentiale og outsourcing er væsentligt billigere end at ansætte eget personale til opgaverne“, udtaler konsulent Claus Seitzberg.

Om Fleetwise

Fleetwise er et konsulenthus, der rådgiver kommuner om administration og styring af bilflåden, herunder muligheder og fordele ved at outsource de mange opgaver forbundet med drift og administration af en bilflåde. Fleetwise arbejder udelukkende med den offentlige sektor og tilbyder Fleet Management løsninger skræddersyet til kommunale flådeejere.

Herudover rådgiver Fleetwise om elbiler og ladeinfrastruktur.

Læs mere om effektiviseringspotentialet på fleet management området.

Kontakt Fleetwise

Om Ecofleet

Ecofleet er specialiseret i GPS-baserede løsninger til kørselsregistrering og opgavestyring.

Ecofleet optimerer virksomheders kørsel og arbejdsgange for at reducere udgifter og øge omsætningen. Ecofleet tilbyder standard- og skalérbare løsninger til individuelle behov, som sikrer, at kørselsrutiner er automatiserede og giver nem adgang til vigtige data og statistikker.

Ecofleet er en af de førende udbydere af telematik i Skandinavien, Baltikum og Europa i over 20 lande med 80.000+ kørende enheder.

Læs mere om fordele ved centralisering af bilflåden i kommunerne