SKANDERBORG KOMMUNE

Baggrund

Skanderbog Kommune havde et ønske om at GPS-registrere kørslen i plejedistriktets biler for at få et detaljeret billede af kørselsmønstrene og for at optimere udnyttelsen af bilparken. Det havde de behov for for at kunne vurdere, om der var mulighed for at reducere antallet af biler eller erstatte en eller flere med billigere køretøjer. Desuden havde de også et ønske om at kunne opfylde SKATs krav til kørselsdokumentation sikkert og enkelt, samtidig med at de ansatte kunne få frigivet tid til de primære arbejdsopgaver i stedet for at bruge tid på at udfylde manuelle kørebøger.

Løsningen

“Systemet har givet os det fornødne beslutningsgrundlag for optimering af køreruterne og antallet af biler. Ud af 9 biler har foreløbigt én kunne køres i garage og yderligere én erstattes af en elcykel, og optimeringspotentialet er sandsynligvis endnu ikke udnyttet fuldt ud. Medarbejderne bruger ingen kostbar arbejdstid på udfyldelse af kørebøger eller andre dokumenter. Herudover har systemet givet os brugbare informationer om den faktiske længde af borgerbesøg og pauselængder o.l.”

 

“Selve implementeringen og de tekniske installationer forløb ukompliceret. Forud for implementeringen var vi igennem en grundig proces i et samarbejdsudvalg samt ved samtaler med alle involverede medarbejdere. Vores erfaringer viser, at systemet er nemt at anvende for brugerne og introduktionen dertil er meget overskuelig. 

 

– Jørgen N. Christensen, Plejedistriktschef

 

Opnåede fordele

  • Optimering af køreruter og bilpark
  • Sikker dokumentation overfor SKAT
  • Kørsel og ophold præsenteret i både overblik og detaljer
  • Skelner mellem flere brugere
  • Overblik over leasing og service
  • Automatisk løsning der er nem at implementere

Tekniske udfordringer blev løst i fællesskab med Fleet Complete, og i dag er de fleste udfordringer ryddet af vejen.

 

  • Løsning: Flådestyring med Person ID
  • Indført i marts 2011
  • 9 puljebiler
  • 103 brugere

Helping Fleets Thrive!

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din flåde