FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Baggrund

Frederikshavns kommunes behov var at få et system, der kunne kombinere booking og flådestyring af kommunens puljebiler på tværs af centrene i kommunen.

Løsningen

Frederikshavns kommune bruger på nuværende tidspunkt primært bookingdelen. Udbyttet har været godt, og brugerne har nemt ved at betjene systemet. Systemet giver et godt og hurtigt overblik over, hvor mange kilometer de enkelte afdelinger og biler kører, hvilket der er brug for at vide, når udgifterne skal fordeles.

Frederikshavn kommune har opnået besparelsen ved at få medarbejderne til overvejende at bruge kommunens puljebiler i stedet for deres egne. Derved sparer kommunen på de høje kørselstakster, der udbetales, når medarbejderne bruger deres private biler. Helt konkret sparer det dem for 1 krone per kørt kilometer. Fordi systemet “pakker” kørslen, får de desuden frigjort biler, så de kan få endnu flere medarbejdere med på ordningen.

Opnåede fordele

  • Nem og brugervenlig booking
  • Oversigt over forbrug fordelt på afdelingerne
  • Analyseredskab til optimering
  • Giver mulighed for flere brugere
  • Nemt at implementere
  • Sikker dokumentation overfor SKAT

“Helt konkret sparer det os for 1 krone per kørt kilometer.”

 

  • 75 puljebiler
  • 950 brugere i 30 afdelinger
  • Løsning: Booking og Flådestyring
  • Indført i juni 2014

Helping Fleets Thrive!

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din flåde