VILKÅR & BETINGELSER

Fleet Complete Danmark ApS er en del af Fleet Complete gruppen – en global telematikudbyder med hovedsæde i Toronto, Canada.

Nedenstående betingelser gælder alle salg hvad end det måtte være et direkte salg indgået mellem Kunden (fremover kaldet ’Kunden’) og en Fleet Complete sælger eller gennem Fleet Completes websider®, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke er aftalt andet på skrift imellem Kunden og Fleet Complete Danmark ApS (fremover kaldet ’Fleet Complete’).

Indgåelse af abonnementsaftale

 1. Ved accept af Fleet Completes salgs- og leveringsbetingelser indgår Kunden en abonnementsaftale og accepterer derved abonnementsvilkårene.
 2. Fleet Complete forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af kunden før aftalen indgås.
 3. Ændring af priser og andre vilkår kan ske med 2 måneders varsel. Hvis Fleet Complete ikke længere tilbyder den aktuelle tjeneste, kan Fleet Complete opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med 2 måneders varsel.

Priser, afgifter & betalingsbetingelser

 1. For at kunne benytte tjenesterne fra Fleet Complete skal Kunden betale i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for Fleet Completes services, samt eventuelt aftalte afgifter.
 2. Abonnementsprisen afhænger af den valgte løsning, men fælles for alle Fleet Completes abonnementer gælder, at abonnementsafgiften faktureres forud én gang årligt. Faktureringen sker automatisk med mindre Kunden har afmeldt abonnementet rettidigt.
 3. For privatkunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 6 måneder fra aftalens indgåelse.
 4. For erhvervskunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 12 måneder fra aftalens indgåelse med mindre andet er aftalt.
 5. Faktureringen sker automatisk, med mindre abonnementet er opsagt i tide (se afsnittet ’Opsigelse af abonnementsaftale’). Ved opsigelse refunderes der ikke for eventuel resterende abonnementstid. Softwaren vil fortsat kunne benyttes frem til abonnementsperiodens udløb, hvorefter abonnementet automatisk lukkes.
 6. Til hver GPS-enhed medfølger en produktkode. Det er muligt, at bruge flere GPS-enheder på samme computer, men hver produktkode er knyttet til et abonnement og afregnes pr. GPS-enhed og ikke pr. PC- installation.
 7. Reklamation over fakturabeløb skal fremsættes indenfor rimelig tid dvs. normalt inden betalingsfristens udløb.
 8. Ved forsinket betaling har Fleet Complete ret til at opkræve morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., samt erstatning til dækning af udgifter i forbindelse med inkassosager i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges et rykkergebyr.

Betaling

 1. Alt salg til privatkunder sker mod betaling med Dankort eller mod forskudsfaktura, med mindre andet er aftalt. Ved betaling mod forskudsfaktura, sendes en mail med angivelse af et FI-nummer (+71 nummer til betaling via netbank) og varen sendes først, når betalingen er registreret.
 2. Ved betaling med Dankort hæves pengene først på Kundens konto, når den bestilte vare er afsendt fra lageret.
 3. Alt salg til erhvervskunder sker mod betaling med Dankort eller mod faktura. Ved betaling via faktura vedlægges en kopi af fakturaen i selve forsendelsen, og der sendes samtidig en elektronisk faktura til den indtastede mail-adresse.
 4. Ved betaling via faktura pålægges et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Dette beløb opkræves dog ikke ved den automatiske genfakturering.
 5. Betalingsfristen er fakturadato plus 10 dage.
 6. Alle priser er angivet i DKK og vises med moms (som udgør 25 %).
 7. Alle kreditkortoplysninger krypteres.
 8. Fleet Complete forbeholder sig ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er autoberegnede. Den bestillingsbekræftelse, der udsendes er således en kopi af indkøbskurven og ikke Fleet Completes accept på, at handlen gennemføres.
 9. Kunden vil modtage en ordrebekræftelse via mail, så snart handlen er godkendt.
 10. I tilfælde af betaling mod faktura tilfalder ejendomsretten på de tilsendte produkter Fleet Complete indtil det tidspunkt hvor fakturaen er registreret som værende betalt.

Levering & Leveringstid

 1. Kan leveringen ikke foretages på Kundens valgte adresse og varen returneres som konsekvens deraf, henstår ydelsen for Kundens egen regning på Fleet Completes lager.
 2. Alle lagervarer forventes leveret 4-5 hverdage efter bestilling, hvis bestillingen er foretaget inden kl. 16.00 på en hverdag. Alle leveringstidspunkter er dog anslået, og Kunden kan derfor ikke udøve sin misligholdelse før en tidsgrænse på 10 dage fra bestilling af lagervarer.
 3. Ved større bestillinger eller bestilling af en ikke lagervare, opgives en leveringsdato. Fleet Complete er berettiget til at forlænge denne dato med 10 dage uden, at Kunden kan påberåbe sig misligholdelse af købet. Ved overskridelse af den nye dato er Kunden berettiget til at ophæve aftalen.

Roaming

 1. Alle Fleet Completes kørebogsprodukter kan roame ved kørsel i udlandet. Dette koster ikke ekstra.
 2. Fleet Complete Tracking og flådestyring virker i hele Europa.

Tracking & Sporing

 1. Ved køb af tracking/sporingsabonnement i forbindelse med krav fra kundens forsikringsselskab er det obligatorisk, at der knyttes en kontrolcentral, som er godkendt af Rigspolitiet til GPS-enheden.
 2. Fleet Complete benytter G4S som kontrolcentral og G4S håndterer alle indgående alarmnotifikationer på bilen. Ved alarm kontakter G4S Kunden og orienterer om alarmens type og tidspunkt for alarmen samt hvilken adresse alarmen er registreret på.
 3. Det er Kundens eget ansvar efterfølgende at kontakte politi og sit forsikringsselskab.
 4. Hvis Kunden henvender sig til G4S med ønske om at få sin bil sporet, skal der foreligge en politianmeldelse om tyveri. G4S sporer kun bilen ved henvendelse fra Kunden, når Kunden kan oplyse sagsnummeret, som Politiet har udstedt ved anmeldelsen.
 5. Skifter Kunden telefonnummer eller email skal Fleet Complete informeres om dette, så databasen til G4S kan blive opdateret. Information kan opdateres i Fleet Completes webplatform ved at bruge det tilsendte brugerlogin og password, alternativt kan det sendes til support_dk@fleetcomplete.eu
 6. Det er Kundens ansvar, at der altid er strøm på bilens batteri. Løber bilen tør for strøm eller frakobles batteriet fx over vinterperioden, kan GPS enheden ikke spores.

Support

 1. Har du købt et Fleet Complete produkt og har du problemer med produktet, send da en mail til Fleet Complete’s support på support@fleetcomplete.dk. I mailen angives navn og telefonnummer samt beskrivelse af problemet, så vil supporten vende tilbage med et svar hurtigst muligt.
 2. Ved at sende en mail til supporten modtager du retur et sagsnummer (kaldet en Ticket). Sagsnummeret skal benyttes ved telefonisk henvendelse. Supporten kan ikke svare på telefonen uden, at der foreligger et sagsnummer/Ticket.

Mangler & Reklamation

 1. Ved levering skal Kunden straks foretage en grundig undersøgelse af det købte produkt for eventuelle mangler og skader. Hvis Kunden ønsker at reklamere, skal Kunden give Fleet Complete besked indenfor rimelig tid.
 2. Lider salgsgenstanden af en mangel eller defekt, kan Kunden rekvirere et nyt og tilsvarende produkt mod indsendelse af det defekte produkt. Alternativt kan Kunden annullere handlen og få pengene retur mod indsendelse af det købte produkt.
 3. Kunden har ret til at fortryde købet indenfor de første 14 dage, skulle produktet ikke leve op til Kundens forventninger. Varen skal returneres i emballagen. Både varen og emballagen skal være uden skader.
 4. Kunden må forvente, at hardwaren slides ved brug. Slitagen som sker på mikrochippen, der logger GPS-koordinaterne afhænger af kørselsmønsteret. Fleet Complete dækker ikke reklamation ved normal slitage af hardwaren.
 5. Fleet Complete er ikke ansvarlig for direkte tab grundet mangler ved tjenesten som skyldes forhold uden for Fleet Completes kontrol, som Fleet Complete ikke med rimelighed kunne undgå eller forudse følgerne af. Fleet Complete vil bl.a. ikke være ansvarlig, for udfald på GSM-nettet eller strømafbrydelser.
 6. Fleet Complete er kun ansvarlig for direkte tab som skyldes uagtsomhed fra Fleet Completes side. Ved direkte tab forstås nødvendige og dokumenterede merudgifter påført Kunden som følge af manglen.

Fejlbehæftede varer

 1. Kunden har ret til at returnere et fejlbehæftet produkt og Fleet Complete afholder Kundens forsendelses-omkostninger i forbindelse hermed.
 2. Varer skal indsendes til Fleet Complete i den oprindelige emballage.
 3. Såfremt den beskrevne defekt ikke kan konstateres, vil Kunden blive kontaktet af en af Fleet Completes teknikere for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres, forbeholder Fleet Complete sig ret til at fakturere DKK 240,- eksklusiv moms pr. vare for håndtering & returforsendelse.
 4. Fleet Complete dækker ikke skader opstået ved forkert brug af varen.

Returret

 1. Som privatkunde er Kunden beskyttet af købelovens regler for postordresalg og har 14 dages returret fra modtagelsesdagen.
 2. Har Kunden fortrudt købet og ønsker pengene retur, skal Kunden returnere produktet. Kunden skal være opmærksom på, at den originale emballage typisk repræsenterer en værdi og Kunden skal derfor returnere produktet i den originale emballage og hverken emballage eller produkt må have skader. Manglende original emballage kan i værste fald betyde, at Kunden ikke vil kunne fortryde købet.
 3. Returretten igangsættes ved at afvise pakken ved modtagelsen eller ved returnering til Fleet Completes afdeling i Ballerup.
 4. Der må ikke skrives eller påklæbes labels eller andet direkte på den originale emballage. Endvidere skal varen tilbagesendes uden omkostninger for Fleet Complete.

Fortrydelsesret – Business to Business

 1. Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret med mindre andet er skriftligt aftalt.

Reklamationsret

 1. Kunden er dækket af 2 års reklamationsret jævnfør købelovens gældende regler.
 2. For erhvervskunder forlænges reklamationsretten ikke ved ombytning eller reparation, men er gældende fra den oprindelige købsfakturadato.

Opsigelse af abonnementsaftale

 1. For privatkunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 6 måneder fra aftalens indgåelse, hvorefter Kunden frit kan opsige sit abonnement med 30 dages varsel.
 2. For erhvervskunder er abonnementsaftalen uopsigelig i 12 måneder fra aftalens indgåelse med mindre andet er aftalt. Kunden kan, efter udløb af uopsigelighedsperioden, frit opsige aftalen dog senest 3 måneder inden abonnementsfornyelsesdatoen. Opsiges abonnementet mindre end 3 måneder inden abonnementsfornyelsesdatoen, bliver kunden automatisk opkrævet endnu et års abonnement.
 3. Ændrer en erhvervskunde abonnementstype, vil det udløse en ny bindingsperiode på 12 måneder, også selvom abonnementet ændres inden for de første 12 måneder. Såfremt der er aftalt en aftaleperiode for erhvervskunden ud over 12 måneder, og kunden ønsker at opsige aftalen inden udløbet af aftaleperioden, har Fleet Complete krav på kompensation. Kompensationen udgør enhver rabat, tilskud m.v., som erhvervskunden har opnået med henvisning til, at kunden har accepteret en aftaleperiode udover 12 måneder.
 4. Opsigelse af abonnementsaftalen skal ske skriftligt ved at sende en mail til Fleet Complete på mailadressen: bogholderi_dk@fleetcomplete.eu med angivelse af produktkoden, navn, adresse og telefonnummer. Produktkoden kan findes i Fleet Complete programmet eller ved at logge på Kundens profil på Fleet Completes webside.
 5. Fleet Complete lukker Kundens opkobling samme dag som faktureringsperioden udløber.
 6. I tilfælde af salg eller overdragelse af abonnementet eller salg af køretøjet som har Fleet Complete produkter monteret, har kunden pligt til omgående at informere Fleet Complete om ændringen i ansvarsforholdet.
 7. Fleet Complete kan ophæve abonnementet med omgående virkning, hvis Kunden misligholder abonnementsaftalen i væsentlig grad eller udnytter tjenesterne på en sådan måde, at der opstår problemer for andre abonnenter eller for Fleet Complete.
 8. Ønskes et tidligere opsagt abonnement genåbnet pålægges et genåbningsgebyr på 200 kr.
 9. Ved opsigelse af abonnement på produkter indeholdende SIM-kort til datatrafik lukkes sim-kortene med det samme. Ønskes produktet atter aktiveret skal SIM-kortet udskiftes. I tilfælde, hvor GPS enheden er monteret skjult i bilen, skal Kunden påregne et administrationsgebyr på 200 kr. plus en monteringsudgift, idet Fleet Complete skal sende en montør ud til Kunden for at skifte kortet i den skjulte GPS-boks. I tilfælde, hvor GPS enheden IKKE er monteret skjult i bilen, og hvor Kunden selv har foretaget monteringen, sendes et nyt SIM-kort samt vejledning til udskiftning til kunden. For dette skal Kunden påregne et administrationsgebyr på 200 kr.

Ansvarsbegrænsning

 1. Fleet Complete fraskriver sig ethvert ansvar for tabt data. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende.
 2. Det forventes, at Kunden selv laver backup af data genereret ved brug af Fleet Complete produkterne
 3. Fleet Complete kan IKKE holdes ansvarlig for eventuelt afslag fra et forsikringsselskab vedr. forsikringsgodkendelse af køretøjet. Det er derfor op til kunden selv at sikre sig at Fleet Complete produktet som standard lever op til de for kundens forsikringsselskabs gældende krav til sporing og genfinding. Fleet Completes tracking-/ sporingsprodukt er godkendt af en lang række forsikringsselskaber og godkendt af Forsikring&Pension.
 4. Fleet Complete er ikke ansvar for et eventuelt tyveri af et køretøj, der har fået monteret en GPS enhed. En GPS enhed giver alene en mulighed for at kunne spore et køretøj. Det er ikke en garanti mod tyveri, eller et krav fra et forsikringsselskab før de vil udstede en forsikring på bilen.
 5. Ved køb af tracking produkter er Kunden bekendt med og accepterer, at Fleet Complete udveksler følgende informationer med tredjeparter:
  1. Vagtselskab / alarmcentral. Dette gælder kun for de abonnementer, hvor der er aftalt opkobling til alarmcentral.
  2. Kundens forsikringsselskab. Dette gælder kun for de abonnementer, hvor det er et forsikringskrav, at køretøjet skal kunne spores.
 6. De oplysninger, der udveksles er bl.a. kundenavn, kontaktinformation, enhedens serie-/trackingnummer, produkttype og alarmtidspunkt.
 7. Kunden er endvidere bekendt med, at Fleet Complete udfører regelmæssig funktionskontrol af systemet og i den forbindelse indhenter status / position om GSM baseret udstyr. Fleet Complete videreformidler ikke denne information til tredjepart.

Immaterielle rettigheder

 1. Alle rettigheder til softwaren tilfalder Fleet Complete.
  1. Herunder GPS rådata.
 2. Kunden må ikke distribuere den købte software til andre uden forudgående skriftlig aftale med Fleet Complete.
 3. Kunden må kun anvende softwaren med det antal licensensnøgler som er købt og må ikke overdrage licensen til andre brugere uden forudgående skriftlig aftale med Fleet Complete.
 4. Ved brud på licensaftalen forbeholder Fleet Complete sig retten til at lukke for produktnøglen.

Produktændringer

 1. Fleet Complete forbeholder sig ret til at foretage ændringer i softwaren. Disse ændringer vil være tilgængelige for Kunden via opdateringer.
 2. Kunden kan frit opdatere til nyere build-nummer indenfor samme hovedversionsnummer (eks. Version 1.1.1 opdateres til version 1.1.2)
 3. Opdatering til nyt versionsnummer vil blive faktureret med mindre andet fremgår af kontrakten.

Persondatapolitik

 1. Websiden og indkøbskurven er opbygget omkring brugen af cookies. Cookies kan altid slettes igen, når det ønskes. Sletning af cookies afhænger af den browser du bruger. I Internet Explorer slettes cookies under menuen: “funktioner” -> “Internetindstillinger” -> “slet cookies”.
 2. Fleet Completeindsamler følgende oplysninger for at kunne opnå levering af produkter og verificering af Kunden: E-mail, for- og efternavn, adresse, post nummer, by og telefonnummer.
 3. Personoplysningerne og kreditkortinformationer transmitteres krypteret. Fleet Complete opbevarer ingen kreditkortinformationer.
 4. De indtastede kundeoplysninger (E-mail, for- og efternavn, adresse, post nummer, by og telefon nummer) opbevares i 5 år for at leve op til regnskabslovens regler.
 5. Oplysningerne videregives/sælges ikke til tredjemand, men bruges udelukkende internt til styring af kundens abonnement samt support og service.
 6. Som registreret har kunden altid mulighed for indsigt og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.
 7. Alle opbevarede data overholder datatilsynets regler på området.
 8. Fleet Complete forbeholder sig retten til bruge trafik data i statistiske sammenhænge.

Lovvalg og værneting

Alle uoverensstemmelser mellem Kunden og Fleet Complete i relation til ovennævnte betingelser eller produktet skal afgøres ved Københavns Byret efter gældende dansk ret.

Kontakt os

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din flåde!