GPS tracking til snerydning og vintervedligehold

Har du ansvaret for de danske vinterveje?

Vintervedligeholdelse af de danske veje kan være en økonomisk udfordring og en stor logistisk udfordring. Det gælder uanset om det er kommunen selv der varetager opgaven, eller om den udliciteres til lokale entreprenører.

Digitale GPS-løsninger kan være en effektiv og lønsom måde at forbedre indsatsen på, så alle kan komme sikkert frem.

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96

RUTEPLANLÆGNING

Ved kraftigt snefald skal man prioritere, hvilke veje der først skal ryddes. Ved hjælp af det digitale kort, som giver overblik over vejnettet, bliver det muligt at planlægge rydning og saltspredning bedre.

report-icon-96-e1534325718583

NEM DOKUMENTATION

Alle ruterne logges præcist og helt automatisk ved hjælp af GPS. Det betyder, at den driftsansvarlige altid kan se bilernes aktuelle position og har dokumentation for, hvor de tidligere har været.

Fuel_96

IMPORTÈR EGNE KORTLAG

Det er muligt at importere relevante kortlag ind på flådestyringskortet, hvilket gør det endnu lettere at holde øje med detaljer som f.eks. skjulte teknikskabe, kloakdæksler, store sten e.l.

autolog-1

Overblik over rydning og saltspredning

Løsningen kan anvendes til snerydning, saltspredning og anden vejvedligeholdese – også på andre årstider. 

En on/off switch monteret i bilen, gør det let for chaufføren at indikere, hvornår han er i gang med rydningen, og hvornår han bare er på vej til et bestemt område. På kortet markeres de ryddede områder med en fed streg. På den måde kan man nemt bevare overblikket og få nøjagtig dokumentation for det udførte arbejde.

Nøjagtig dokumentation

I systemet er det også muligt at aflæse, hvornår kosten har været oppe eller nede, og for saltspredere er det med en smule ekstraudstyr muligt at aflæse information om spredebredde og mængde.*

* Kendte understøttede typer: Schmit, Rasco og Epoke. Vi kan være behjælpelige med at undersøge andre relevante typer og modeller.

autolog-1
autolog-1

Se hvordan Frederikshavn Kommune bruger flådestyring

​Drift og vedligeholdelse af veje og anlæg er tidskrævende og kræver stort overblik – både sommer og vinter.

Se her hvordan Frederikshavn Kommune bruger flådestyring med indlagte GIS-kort til at bevare overblikket og minimere antallet af skader på køretøjer og materiel.

Læs mere og se video her >

Vores GPS-løsninger til vejvedligehold:

  • Forbedrer logistikken og effektiviteten relateret til vejvedligehold
  • Sikrer korrekt dokumentation for udført arbejde
  • Frigør ansatte fra tidskrævende manuel administration
  • Sikrer tryghed og overblik over hvilke strækninger, der er blevet ryddet
  • Reducerer omkostninger relateret til kørsel og brændstof
  • Bidrager til bedre overblik over regelmæssig service og vedligehold af materiel

Vil du vide mere?