Baggrund

Hos VVS-firmaet John Jensen VVS A/S går væksten hånd i hånd med smart anvendelse af digitale redskaber. Hele tre gange har virksomheden modtaget Børsens Gazellepris, som gives til hurtigtvoksende selskaber. Fortsat teknologisk udbygning med medarbejdere og firmaets overordnede strategier i fokus har dannet grundlag for 18 års fortsat vækst, og firmaet beskæftiger nu 170 medarbejdere,

Holdningen er, at nye digitale værktøjer skal implementeres med omtanke, og at medarbejderne skal tages med på råd. Kun hvis nye digitale redskaber kan generere optimerede arbejdsgange, styrke arbejdsmiljøet eller øge kvaliteten af det arbejde, de udfører, bliver de indført i organisationen.

“Behovet for flådestyring opstod fordi vi havde behov for hurtigt og overskueligt at kunne lokalisere, hvor vores montører befandt sig. Vi oplevede, at vi ofte skulle ringe til 5-6 montører for at finde en ledig svend til en hasteopgave. Nu kan vi se, hvor de er, om de holder stille eller om de kører, og hvor længe de har været på samme sted. Især sms-funktionen letter os meget, det er utroligt smart at kunne sende en sms direkte fra PC’en til montøren.“

”Vi har fra dag ét oplevet en utrolig god og professionel service fra Fleet Complete!. Vi mærker tydeligt, at det er en virksomhed, hvor alle medarbejdere er dedikerede til deres arbejde, så jeg kan kun varmt anbefale Fleet Complete som samarbejdspartner på GPS”

–  Anders Berg, John Jensen VVS

Implementering

“Da vi varslede, at der skulle GPS i bilerne, mødte vi meget stor modstand fra svendene. Der var stor frygt for, hvor meget vi ville analysere på kørselshistorikken, om vi ville påtale for lange frokostpauser, for sen start på arbejdsdagen osv. Vi har valgt ikke at bruge GPS’en som et værktøj til at kontrollere alle handlinger, som de udfører, men blot anvende det til at lokalisere køretøjerne samt til at dokumentere anvendt tidsforbrug overfor kunder i situationer, hvor der er opstået en tvist omkring det faktiske tidsforbrug. Efter svendene havde kørt med GPS monteret i få uger forsvandt alle tidligere bekymringer. Et godt råd er dog netop ikke at bruge systemet til at tjekke om de holder 5 minutters frokostpause for meget, men nøjes med at anvende det som lokalise-
ringsværktøj og som dokumentation ifm. tvister om timeforbrug.”

Resultat

“Vores brændstofforbrug er samlet faldet med 10-12% efter GPS er monteret. Dette skyldes, at vi har elimineret unødvendig ”stjernekørsel” og derved opnået et mere hensigtsmæssigt kørselsmønster. Med mere end 70 biler er den besparelse til at få øje på, og vi har samtidig som sidegevinst nedbragt CO2 udslippet væsentligt. Vi oplever markant hurtigere udrykningstider ved fx sprungne vandrør, hvilket bevirker, at følgeskaderne ved et vandudslip bliver væsentligt mindre.”

 

„Ved at optimere vores kørselsmønstre ved hjælp af GPS er brændstofforbruget faldet med ca. 12%“

Anders Berg

John Jensen VVS A/S
  • Nedsætter udgifter på brændstof og vedligehold
  • Grøn og økonomisk rigtig kørsel
  • Hurtigere reaktionstid på opgaver
  • Aktuelt overblik over bilerne
  • Sikker dokumentation af kundebesøg

Powering sustainable fleets!

Få et klart overblik over alle dine værdigenstande!

Klik her for mere information